Chính sách & quy định chung

Chính sách & quy định chung

Chính sách & quy định chung

Chính sách & quy định chung

Chính sách & quy định chung
Chính sách & quy định chung
CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ NĂNG SINH TỒN HỔ SINH ĐÔI TWIN TIGERS - KNST CORPORATION

Chính sách

Chính sách & quy định chung

16-10-2017 02:01:10 PM - 252

1. Nguyên tắc và quy định chung

 • 1.1. Website www.knstcorp.com (sau đây gọi là "KNST CORP") là một website thương mại điện tử bán hàng và đào tạo thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NĂNG SINH TỒN HỔ SINH ĐÔI TWIN TIGERS - KNST CORPORATION, công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314285331 do Sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 14/03/2017.
 • 1.2. Khách hàng tham gia giao dịch trên KNST CORP là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên KNST CORP; và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").
 • 1.3. Sản phẩm giao dịch trên KNST CORP bao gồm các khóa huấn luyện/đào tạo  (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm").
 • 1.4. Bằng việc tham gia giao dịch trên KNST CORP, Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website thương mại điện tử bán hàng và đào tạo www.knstcorp.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

 • 2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.
  • Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:
   • - Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng(sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")
   • - Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi đặt hàng. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Đặt Hàng” trong mục giỏ hàng để tiến hành đặt Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên KNST CORP.
   • - Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên KNST CORP.
   • - Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên KNST CORP.
   • - Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên KNST CORP.

3. Điều khoản áp dụng và cam kết

 • 3.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên KNST CORPKNST CORP có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên KNST CORP. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên KNST CORP.

  Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

 • 3.2. KNST CORP và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.
 • 3.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của KNST CORP là:

39/4 Dạ Nam, Phường 2, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0286.286.3674

 


Các tin khác

Liên Hệ Với KNST Corp
Trụ sở chính

Trụ sở chính

Địa chỉ: 39/4 Dạ Nam, P.2, Q.8, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.286.3674 - 0909.993.449

Gọi điện SMS Chỉ Đường