Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư
Chính sách quyền riêng tư
CÔNG TY CỔ PHẨN KỸ NĂNG SINH TỒN HỔ SINH ĐÔI TWIN TIGERS - KNST CORPORATION

Chính sách

Chính sách quyền riêng tư

19-10-2017 09:56:46 AM - 240

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

KNST CORP tôn trọng quyền riêng tư của tất cả những người ghé thăm trang web này. Do vậy, KNST CORP muốn thông báo cho bạn về cách KNST CORP sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. KNST CORP khuyên bạn nên đọc chính sách về quyền riêng tư này để hiểu cách tiếp cận của KNST CORP đối với việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của bạn cho KNST CORP, bạn sẽ được coi như là đã cho phép – khi cần thiết và thích hợp – việc tiết lộ như được đề cập trong chính sách này.


 • Chính sách về quyền riêng tư này bao gồm những nội dung gì ?

Chính sách về quyền riêng tư này là để thông báo cho bạn biết về việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn mà KNST CORP thu thập được khi bạn truy cập vào một trong các trang web/fanpage của KNST CORP.

Chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web/fanpage của KNST CORP, tuy nhiên có thể có một số trường hợp cần thiết phải có một chính sách về quyền riêng tư với nội dung khác đi đôi chút. Bất cứ khi nào trang web của KNST CORP có một chính sách về quyền riêng tư khác, KNST CORP sẽ thông báo rõ ràng rằng chính sách về quyền riêng tư đó khác với chính sách về quyền riêng tư chung này của KNST CORP. Khi truy cập vào các trang web của KNST CORP, vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của trang web mà bạn truy cập, đồng thời, vui lòng không giả định rằng chính sách về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các trang web/fanpage của KNST CORP.


 • Ai là người chịu trách nhiệm cho thông tin cá nhân được thu thập trên trang này ?

Ông: Nguyễn Thoại Tuấn

Chức vụ: Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Kỹ Năng Sinh Tồn Hổ Sinh Đôi Twin Tigers - KNST Corporation


 • Thông báo đặc biệt - nếu bạn dưới 13 tuổi

Trang web của KNST CORP không hướng đến đối tượng trẻ em dưới 13 tuổi và KNST CORP sẽ không chủ ý thu thập, sử dụng, cung cấp hoặc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân của trẻ em nào dưới 13 tuổi dưới bất kỳ hình thức nào.

Do đó, KNST CORP cũng yêu cầu bạn, nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không gửi cho KNST CORP thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ, địa chỉ email của bạn). Nếu bạn dưới 13 tuổi và bạn vẫn muốn đặt câu hỏi hoặc sử dụng trang web này dưới bất cứ hình thức nào, mà theo đó, trang yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân của mình, hãy để cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn làm điều đó thay cho bạn.


 • Mục đích của việc thu thập dữ liệu của bạn

Một trong những mục đích của trang web của KNST CORP là để thông báo cho bạn biết KNST CORP là ai và những công việc KNST CORP làm. KNST CORP thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và email) để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc thông tin cần thiết một cách tốt hơn. Do đó, KNST CORP sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Hồi đáp lại các thắc mắc hoặc yêu cầu mà bạn gửi
 • Xử lý các đơn hàng hoặc hồ sơ do bạn gửi
 • Quản lý hoặc nếu không thì thực hiện các nghĩa vụ của KNST CORP liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn có với KNST CORP
 • Dự đoán và giải quyết các vấn đề với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào đã cung cấp cho bạn
 • Tạo ra các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đáp ứng nhu cầu của bạn.

Để tối ưu hóa các dịch vụ của KNST CORP, KNST CORP có thể muốn sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ mục đích tiếp thị trực tiếp. Vì KNST CORP tôn trọng quyền riêng tư của bạn, KNST CORP sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này khi bạn biết về mục đích sử dụng đó và nếu cần, KNST CORP sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn trước khi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vì mục đích tiếp thị trực tiếp.

Ngoài ra, vào bất kỳ thời điểm nào, nếu bạn muốn KNST CORP ngừng sử dụng thông tin của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả những mục đích trên, vui lòng liên hệ với KNST CORP theo phương thức đã nêu ở dưới. KNST CORP sẽ ngừng việc sử dụng thông tin của bạn cho các mục đích như vậy ngay khi có khả năng hợp lý để làm điều đó.

Ngoại trừ những nội dung đã trình bày trong chính sách về quyền riêng tư này, KNST CORP sẽ không tiết lộ bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà không có sự cho phép của bạn trừ khi KNST CORP có quyền hợp pháp hoặc bắt buộc phải làm như vậy (ví dụ: khi quy trình pháp lý bắt buộc chúng tôi phải làm như vậy hoặc phục vụ mục đích của công tác phòng chống gian lận hoặc tội phạm khác) hoặc nếu KNST CORP tin rằng hành động đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của KNST CORP và của người dùng/khách hàng hoặc cá nhân khác của KNST CORP.

Xin hãy an tâm rằng KNST CORP sẽ không sử dụng thông tin của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu bạn đã chỉ rõ rằng bạn không muốn KNST CORP sử dụng thông tin của bạn theo cách này vào thời điểm bạn gửi thông tin hoặc vào một thời điểm sau đó.


 • Thu thập thông tin phi cá nhân

KNST CORP có thể tự động thu thập thông tin phi cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet mà bạn sử dụng hoặc trang web mà từ đó bạn đã liên kết đến trang web của KNST CORP. KNST CORP cũng có thể tổng hợp thông tin chi tiết mà bạn đã gửi cho trang (ví dụ: tuổi của bạn và thành phố nơi bạn sinh sống). Thông tin này sẽ không thể nhận dạng ra bạn và chỉ được sử dụng để hỗ trợ KNST CORP trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này. Tùy từng thời điểm, KNST CORP có thể cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu tổng hợp hoặc phi cá nhân này để sử dụng liên quan đến trang web này.


 • Sự tương tác giữa bạn và KNST CORP

KNST CORP quan tâm đến quan điểm của bạn và KNST CORP đánh giá cao thông tin phản hồi từ khách hàng và lượng người truy cập của KNST CORP, do đó KNST CORP đã thiết lập các tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, phản hồi, email, diễn đàn và/hoặc các phòng trò chuyện. Nếu bất cứ lúc nào trang web này đưa ra phòng trò chuyện, tiện ích bảng thông báo, nhóm tin, v.v. KNST CORP có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ.

Thông tin như vậy sẽ được sử dụng tuân theo chính sách về quyền riêng tư này. Tuy nhiên, KNST CORP có thể không kiểm soát và chịu trách nhiệm cho việc các bên khác sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho họ thông qua trang web này. KNST CORP khuyên bạn nên cẩn thận về loại thông tin cá nhân mà bạn tiết lộ theo cách này.


 • Giữ chính xác hồ sơ của KNST CORP

Mục tiêu của KNST CORP là lưu giữ thông tin về bạn chính xác nhất có thể. Nếu bạn muốn xem lại, thay đổi hoặc xóa các thông tin chi tiết mà bạn đã cung cấp cho KNST CORP, vui lòng liên hệ với KNST CORP theo phương thức nêu ở dưới.


 • Bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn

KNST CORP đã triển khai công nghệ và các chính sách với mục tiêu bảo vệ sự riêng tư của bạn không bị truy cập trái phép và không bị sử dụng sai trái. KNST CORP sẽ cập nhật các biện pháp này khi có công nghệ mới ra đời, nếu thích hợp.


 • Thay đổi chính sách này

Theo thời gian, KNST CORP có thể thay đổi chính sách về quyền riêng tư này. Nếu KNST CORP thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trên chính sách về quyền riêng tư này và cách mà KNST CORP sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, KNST CORP sẽ đăng những thay đổi này trên trang này và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho bạn mọi nội dung thay đổi quan trọng đó. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư của KNST CORP một cách thường xuyên.


 • Cách bạn có thể liên hệ với KNST CORP ?

Vui lòng liên hệ với KNST CORP qua số điện thoại 0286.286.3674 nếu bạn muốn biết thêm về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.


Các tin khác

Liên Hệ Với KNST Corp
Trụ sở chính

Trụ sở chính

Địa chỉ: 39/4 Dạ Nam, P.2, Q.8, Tp.HCM
Điện thoại: 0286.286.3674 - 0909.993.449

Gọi điện SMS Chỉ Đường